Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 21.09.2017

Číslo usnesení: 627/17/Z8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném rozpočtu

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj vyhlašuje řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování poskytování sociálních služeb z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu kraje, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006.

Příjem žádostí: 23.10.2017-6.11.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, email: adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Eva Földešiová, email: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204
Ing. Petra Metálová, email: metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 226