Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3389/18/R 47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2018, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2018.

Příjem žádostí: 12.2.2018 - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2018 nebo v rámci Noci kostelů 2018 na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Simona Zezulová, dveře č. 219A, tel.: 541 652 370, e-mail: zezulova.simona@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Dana Mičánková, dveře č. 224A, tel.: 541 652 340, e-mail: micankova.dana@kr-jihomoravsky.cz