Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3413/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora projektů zaměřených na činnost národnostních menšin.

Příjem žádostí: 12.2.2018 - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2018

Příjemci podpory Žádost o dotaci mohou podat právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se sídlem na území Jihomoravského kraje s výjimkou právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, obcí, státem; žadatelem současně nemohou být obce (města).

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25 % z celkových uznatelných výdajů projektu


Administrátor programu: PaedDr. Věra Koupilová, tel. 541 658 303, e-mail: koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tichá, tel. 541 658 302, e-mail: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz