Dotační program ,,Do světa!" 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3400/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery.

Příjem žádostí: 12.02.2018 - 28.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Do světa! 2018

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol (dále také ,,školy“).

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč (pro všechny okruhy)

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A: 230 000 Kč, okruh B.1: 75 000 Kč, okruh B.2 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Endlicherová Lenka, DiS., tel: 541 658 307, e-mail:endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz