Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3411/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Podpora zájmového včelařství

Příjemci podpory Fyzické osoby - zájmoví včelaři s trvalým pobytem a včelstvy umístěnými na území Jihomoravského kraje a nejvýše 40ti včelstvy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které provozují včelařský kroužek mládeže

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 5 %


Dotační titul DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. se sídlem na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@kr-jihomoravsky.cz