Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3404/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Příjem žádostí: 12.02.2018 - 28.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

Příjemci podpory spolek a pobočný spolek; církve a náboženské společnosti

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství KrÚ JMK

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz; tel. 541 658 301