Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3383/47/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 0000,- Kč

Cíl/učel programu: Účelem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvoj podnikatelské prostředí a podpora řemeslných činností v počáteční fázi podnikání pomocí dotace na území kraje.

Příjem žádostí: od 14.2.2018 od 8:00 hod do 27.9.2018 do 13:00 hod

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2018

Příjemci podpory fyzické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Alžběta Klimešová, tel.: 541 651 406, e- mail: klimesova.alzbeta@kr-jihomoravsky.cz.