Zdravé municipality JMK 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3415/18/R 47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 500 000,-Kč

Cíl/učel programu: Podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných. Žadatel musí uplatňovat principy Místní agendy 21 a/nebo se účastnit Projektu Zdravá municipalita.

Příjem žádostí: od 12.02.2018 do 23.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Zdravé municipality JMK 2018

Příjemci podpory Obce, dobrovolné svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 14 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: odbor kancelář ředitele

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Žižlavská, tel.: 541 651 309, e-mail: zizlavska.sarka@kr-jihomoravsky.cz