Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 29.01.2018

Číslo usnesení: 3578/18/R49

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10.000.000,- Kč

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádostí: 1.3.2018-14.3.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjemci podpory FO a PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Iva Serafinovičová, DiS., tel.: 541 651 142, e-mail: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz