Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6162/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2000000

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019

Příjem žádostí: 14.02.2019 od 8:00 dp 01.03.2019 do 14:00

Územní lokalizace programu: Územní obvod Jihomoravského kraje


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019

Příjemci podpory FO a PO, které provozují TIC na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50000 Kč pro žadatele provozující 1 certifikovanou provozovnu, 100000 Kč pro žadatele provozující více certifikovaných provozoven

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Hrušková, 541 651 312, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz