Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6160/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 17 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 1.kolo výzvy: 14.02.2019 od 8:00 hod. - 01.03.2019 do 14:00 hod., 2.kolo výzvy: do 02.08.2019 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%


Administrátor programu: Regionální odbor

Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz DT 1,2
Ing.Jaroslav Keprt, 541 651 325, jaroslav.keprt@kr-jihomoravsky.cz