Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 06.05.2019

Číslo usnesení: 7135/19/R97

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2500000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpořit činnost destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu.

Příjem žádostí: od 10. 06. 2019 do 28. 06. 2019 do 12:00 hod.

Územní lokalizace programu: územní obvod Jihomoravského kraje


Dotační titul Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2019

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace DMO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není vyžadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Košinová, 541 651 346, kosinova.veronika@kr-jihomoravsky.cz