„Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2020 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.)

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 25.10.2019

Číslo usnesení: 8593/19/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2020

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 25.11.2019 - 28.11.2019 (1. kolo), 9.4.2020 - 15.4.2020 (2. kolo)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail: adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 226
Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204

Dokumenty ke stažení: