Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9107/20/R130

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: DT1 Boj proti suchu a zadržení vody v krajině 6 000 000 Kč; DT2 Následná péče o zeleň 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí: 14.02.2020 1.kolo ukončení 28.02.2020 (DT1 a DT2) 2.kolo nebude vyhlašováno

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině

Příjemci podpory všechny PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 400 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Dotační titul DT2- Následná péče o zeleň

Příjemci podpory obec, DSO, škola, spolek splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout email: lachout.jan@jmk.cz tel:541 651 367
Bc. Ing. Pavel Fišer, Ph.D. email: fiser.pavel@jmk.cz