Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9110/20/R130

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: snížen ze 17 000 000 Kč na 0 Kč

Cíl/učel programu: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 1.kolo výzvy: 14.02.2020 od 8:00 hod. - 28.02.2020 do 14:00 hod., 2.kolo výzvy nebude vyhlášeno

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz DT 1,2
Ing.Jaroslav Keprt, 541 651 325, jaroslav.keprt@kr-jihomoravsky.cz