Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9109/20/R130

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: snížen z 3 000 000 Kč na 0 Kč

Cíl/učel programu: Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na podporu běžeckých lyžařských tratí

Příjem žádostí: 14.02.2020 od 08:00 do 28.02.2020 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační titul 1 - Čistota cyklistických komunikací

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Dotační titul 2 - Údržba singletrailů

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10 000 Kč na 1 km udržovaných singletrailů

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Dotační titul 3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz DT 1,2
Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz DT 1,2
Mgr. Veronika Košinová, 541 651 346, kosinova.veronika@kr-jihomoravsky.cz DT 3