Cíl/učel programu: Podpora projektů zaměřených na činnost národnostních menšin.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti klubů, zejména klubů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

» detaily programu

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

» detaily programu