Dotační oblast - Prevence a požární ochrana

Cíl/učel programu: Podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol - právnických osob vykonávajících činnost škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany“.

» detaily programu