Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 21.04.2016

Číslo usnesení: změna 2489/16/Z26

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: dle daného podprogramu - viz příloha (dotace_VH_obecny_prehled.doc)

Cíl/učel programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy (viz příloha "dotace_VH_dotacni_program-pravidla.doc")

Příjem žádostí: průběžně

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Legerská; legerska.michaela@kr-jihomoravsky.cz; 541652355
Ing. Mojmír Pehal; pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz; 541652685