Škola podporující zdraví v roce 2015

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2015

Číslo usnesení: 5765/15/R87

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 800 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol - právnických osob vykonávajících činnost škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

Příjem žádostí: 19.01. 2015 - 28.02. 2015

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, tel. 541 658 301, e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz