Dotační program Podpora včelařství 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8620/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 29. 2. 2016 - 11. 3. 2016; žádost bude k dispozici od 29. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Podpora zájmového včelařství

Příjemci podpory Fyzické osoby - zájmoví včelaři s trvalým pobytem na území JMK a nejvýše 40ti včelstvy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 3 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000 kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 5 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Eva Bartošová; 541 652 338; bartosova.eva@kr-jihomoravsky.cz
RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz