Dotační program Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK pro rok 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8621/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji, jakožto důležitého odvětví místní zemědělské výroby, které zastává nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Příjem žádostí: 22. 2. 2016 - 4. 3. 2016 formulář žádosti bude k dispozici od 22. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory právnícké osoby - obce; DSO; určené spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Propagace vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory právnícké osoby - obce; DSO; určené spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Ing. Eva Bartošová; 541 652 388; bartosova.eva@kr-jihomoravsky.cz