Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8619/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 50 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační podprogram je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově.

Příjem žádostí: 15. 2. 2016 - 29. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obce s méně než 3 000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

Příjemci podpory místní akční skupina

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT 3 - Dotace na úroky z úvěrů

Příjemci podpory obce s méně než 3 000 obyvateli; svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory obce s méně než 3 000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 5 - Obecní knihovny

Příjemci podpory obce s méně než 3 000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 6 - Realizace společných projektů svazků obcí

Příjemci podpory Dobrovolné svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel.:541 652 353, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Maier; 541 652 314; maier.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Kara Khaled Eva, tel. 541 652 377, karakhaled.eva@kr-jihomoravsky.cz