Dotační program ,,Do světa!" 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8593/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 000 000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

Příjem žádostí: 15.2.2016 - 9.3.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul ,,Do světa!" 2016

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A 50 000,- Kč, okruh B 20 000,- Kč, okruh C.1 a C.2 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A 200 000,- Kč, okruh B a C.2 120 000,- Kč, okruh C.1 75 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Lenka Endlicherová, Dis., tel. 541 658 307, e-mail:endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz