Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8594/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí: 15.2.2016 - 9.3.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016

Příjemci podpory Obce se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 tis. Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tichá, tel. 541 658 302, e-mail: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz