Škola podporující zdraví v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8593/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 800 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

Příjem žádostí: 15.2.2016 - 9.3.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj

Právní forma žadatele:


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, tel: 541 658 301, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz