Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8547/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.

Příjem žádostí: od 15. 2. do 29. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 - okruh A

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem na území JMK, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Příjemcem dotace nemohou být obce, svazky obcí, přísp. organizace zřizované obcí, svazkem obcí a přísp. organizace JMK a sbory dobrovolných hasičů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových výdajů na projekt


Dotační titul Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 - okruh B

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem na území JMK, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Příjemcem dotace nemohou být obce, svazky obcí, přísp. organizace zřizované obcí, svazkem obcí a přísp. organizace JMK a sbory dobrovolných hasičů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 15 % z celkových doložených provozních výdajů žadatele v roce 2015.


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Konečná, 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Michaela Kedroňová, tel. 541 651 603, kedronova.michaela@kr-jihomoravsky.cz