Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8547/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.

Příjem žádostí: od 15. 2. do 29. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj

Právní forma žadatele:


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Konečná, 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz