Dotace obcím na zpracování územních plánů 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8622/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5 500 000 Kč

Cíl/učel programu: podpora zpracování územních plánů

Příjem žádostí: 19.02.2016 až 15.03.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotace obcím na zpracování územních plánů 2016

Příjemci podpory města, obce

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není omezena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000,-Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@kr-jihomoravsky.cz
Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz