Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8599/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2016, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2016.

Příjem žádostí: Podávání žádostí ukončeno

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

Příjemci podpory Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2016 nebo v rámci Noci kostelů 2016 na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová, tel.: 541 652 350, e-mail: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Dita Friáková, tel.: 541 652 323, e-mail: friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz