Dotační program ,,Do světa!" 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 420/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

Příjem žádostí: od 13.2.2017 do 28.2.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul ,,Do světa!" 2017

Příjemci podpory právnické osoby vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Okruh A: 200 000 Kč, okruh B.1: 75 000 Kč, okruh B.2: 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadován


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Lenka Endlicherová, DiS., tel. 541 658 307, e-mail:endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz