Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 381/17/R 7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2017, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2017.

Příjem žádostí: ukončen

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017

Příjemci podpory Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2017 nebo v rámci Noci kostelů 2017 na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Dita Friáková, tel. 541 652 323, e-mail: friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz