Dotační program na činnost národnostních menšin

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.01.2017

Číslo usnesení: 487/17/R8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora projektů zaměřených na činnost národnostních menšin.

Příjem žádostí: 28.2.2017 - 28.3.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost národnostních menšin

Příjemci podpory právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se sídlem na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25 % z celkových uznatelných výdajů projektu


Administrátor programu: odbor školství

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Koupilová, e-amil:koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 658 303