Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 02.02.2017

Číslo usnesení: 620/17/R9

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí: od 06.03.-21.03.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017

Příjemci podpory Obce se sídlem na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Mgr. Pavla Tichá, tel. 541 658 302, e-mail: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoba: