Zdravé municipality JMK 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.03.2017

Číslo usnesení: 883/17/R14

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 300 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných. Žadatel musí uplatňovat principy Místní agendy 21 a/nebo se účastnit Projektu Zdravá municipalita.

Příjem žádostí: od 28.4.2017 do 12.5.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Zdravé minucipality JMK 2017

Příjemci podpory obec s méně než 3 000 ovybateli a svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: Útvar řízení kvality

Kontaktní osoba: PhDr. Simona Svitáková, tel.: 541 658 835, e-mail: svitakova.simona@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Šárka Žižlavská, tel.: 541 651 309, e-mail: zizlavska.sarka@kr-jihomoravsky.cz