Zdravé municipality JMK 2017 II

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 01.06.2017

Číslo usnesení: 1588/17/R20

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 240 000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných. Žadatel musí uplatňovat principy Místní agendy 21 a/nebo se účastnit Projektu Zdravá municipalita.

Příjem žádostí: 10.7.- 24.7.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Zdravé municipality JMK 2017 II

Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: Útvar řízení kvality

Kontaktní osoba: PhDr. Simona Svitáková, tel.: 541 658 835, e-mail:svitakova.simona@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Šárka Žižlavská, tel.: 541 651 309, e-mail:zizlavska.sarka@kr-jihomoravsky.cz