Dotace jsou poskytovány ve veřejném zájmu v souladu se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje tak, aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů kraje.

Postup pro poskytování dotací je upraven ve směrnici 24/INA-VOK Dotační pravidla.
Pravidla publicity jsou podrobněji upraveny ve směrnici 23/INA-VOK Znak, vlajka a logo JMK.
 

Dotační programy Jihomoravského kraje v roce 2023 (PDF, 741 KB)

Vstup na Portál obcí

Program Software602 Form Filler, který je nutný pro otevření a vyplnění žádosti

Stáhnout Software602 Form Filler

Příručka k práci s formulářem Software602 Form Filler.pdf (100 KB)