Aktuality

Aktuality

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních a investičních projektů NNO, obcí, škol a DSO v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem programu je podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury obcí, příjezdových místních komunikací, demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

» detaily programu

Cíl/učel programu: V rámci výzvy budou podporovány projekty, které umožní oprávněným žadatelům reagovat na globální výzvy, konkrétně pak v oblastech udržitelnosti a adaptace na klimatickou změnu, digitalizace veřejných služeb, stárnutí a zdraví obyvatel.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Účelem NFV je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím finanční podpory výměny nevyhovujících zdrojů vytápění u nízkopříjmových domácností

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize - více pravidla DP.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy dětem od 2 do 26 let prostřednictvím školských zařízení, tj. žadatelů o dotaci. Bezplatná strava se bude poskytovat dětem, které žijí v rodinách s hmotnou nouzí.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora organizace a pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023. Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje.

» detaily programu