Dotační oblast - Venkov a zemědělství

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích, kde je jediná prodejna.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup tech. zařízení pro konání výstav, meteo stanic, pěstitelských pálenic a dalšího vybavení, pořizování propagačních materiálů, webových stránek na podporu uvedených oborů v JMK.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem a podpora výchovy mladé generace ke včelaření.

» detaily programu