Dotační oblast - Venkov a zemědělství

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup tech. zařízení pro konání výstav a dalšího vybavení, pořizování informačních a propagačních materiálů, webových stránek na podporu uvedených oborů v Jihomoravském kraji.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

» detaily programu