Dotační program ,,Do světa!" 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 361/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery.

Příjem žádostí: 15.2.2021 od 8:00 hod - do 1.3.2021 do 17:00 hod

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul ,,Do světa! " 2021

Příjemci podpory střední a vyšší odborné školy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A, B.1, B.2: 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A: 230 000 Kč, okruh B.1: 75 000 Kč, okruh B.2: 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadován


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Endlicherová, DiS., tel: 541 658 307, e-mail: endlicherova.lenka@jmk.cz