Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 379/21/R 7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000,00 Kč

Cíl/učel programu: Účelem tohoto dotačního programu je podpora projektové přípravy (tj. zpracování projektové dokumentace) pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.

Příjem žádostí: podávání žádostí ukončeno

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2021

Příjemci podpory obce a tělocvičné jednoty ve smylslu dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000,00 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000,00 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30% obce a 10% tělocvičné jednoty


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Král, dveře č. 103, tel.: 541 651 318, e- mail: kral.ludek@kr-jihomoravsky.cz