Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 352/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10 mil. Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí: od 15. 2. 2021 od 8:00 hod. do 1. 3. 2021 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021

Příjemci podpory Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz článek VIII. dotačního programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových uznatelných nákladů na akci


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana, oddělení právní a ekonomické

Kontaktní osoba: Ing. Jana Slabáková, tel.: 541 651 582, e-mail: slabakova.jana@jmk.cz
Ing. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@jmk.czIng. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@jmk.cz