Podpora rozvoje cyklistiky a cyklstické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 384/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10 000 000,- Kč /9 245 930,-Kč ukončení sběru žádostí - RJMK 2.6.2021 usnesení č. 1410/21/R22

Cíl/učel programu: Program je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky

Příjem žádostí: 15.2.2021 od 8,00 do 1.3.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@jmk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz
Ing.Jaroslav Keprt, 541 61 325, keprt.jaroslav@jmk.cz