Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III (Kotlíkové dotace) OPŽP - 2. výzva

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 20.12.2021

Číslo usnesení: 2934/21/R46

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 8.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí: Příjem žádostí ukončen 07.02.2022 v 11.30 hod. Finanční alokace vyčerpána.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Renata Nejezchlebová, e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz, tel: 541 651 231     
Ing. Silvie Zábranská, e-mail: zabranska.silvie@jmk.cz, tel.: 541 651 412 Ing. Tereza Brzobohatá, e-mail: brzobohata.tereza@jmk.cz, tel:541 651 407