Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3027/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí: 14.2.2022 od 8:00 - 28.2.2022 do 17:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2022

Příjemci podpory spolek nebo pobočný spolek; církve a náboženské společnosti

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@jmk.cz, 541 658 301, 734 513 952