Dotační program ,,Do světa!" 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3029/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK a se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ.

Příjem žádostí: 14.02.2022 od 8:00 hod - 28.02.2022 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program ,,Do světa!" 2022

Příjemci podpory střední a vyšší odborné školy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A, B.1, B.2: 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A: 230 000 Kč, okruh B.1: 80 000 Kč, okruh B.2: 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadován


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Endlicherová, DiS., tel. 541 658 307, e-mail:endlicherova.lenka@jmk.cz