Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3028/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora vzdělávacích, kulturních a volnočasových programů v oblasti národnostních menšin.

Příjem žádostí: 14.02.2022 od 8:00 hod - 28.02.2022 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2022

Příjemci podpory spolky, církve, nadace

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25 %


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Fišer, tel. 541 658 303, e-mail: fiser.ondrej@kr-jihomoravsky.cz