Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3071/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030.

Příjem žádostí: od 14. 2. 2022 8:00 hodin do 28. 2. 2022 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022

Příjemci podpory obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0 Kč


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, e-mail: sekanina.borivoj@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz