Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v letech 2022 - 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 23.03.2022

Číslo usnesení: 3519/22/R58

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.500.000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

Příjem žádostí: od 25.04.2022 do 22.12.2022 do 13:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele -


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Šírová, sirova.sona@jmk.cz, tel. 541 651 339