„Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro území postižené tornádem“ pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 01.06.2022

Číslo usnesení: 4214/22/R66

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15.000.000 Kč

Cíl/učel programu: zajištění dostatečné péče o seniory na území ORP Hodonín a ORP Břeclav

Příjem žádostí: 01.07.2022 - 15.07.2022

Územní lokalizace programu: dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje, a to konkrétně na území ORP Hodonín a ORP Břeclav


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Bohdana Mokrá, e-mail: mokra.bohdana@jmk.cz, tel: 541 652 231
kontroly, uznatelnost nákladů, finanční vypořádání: Mgr. Bc. Jitka Beránková, email: berankova.jitka@jmk.cz, tel.: 541 652 142