OBCHŮDEK 2021+ v Jihomoravském kraji – II. výzva

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 20.07.2022

Číslo usnesení: 4577/22/R70

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu

Příjem žádostí: od 22.08.2022 od 8:00 hod. do 09.09.2022 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul OBCHŮDEK 2021+ v Jihomoravském kraji – II. výzva

Příjemci podpory podnikatelský subjekt (obec, podnikající právnická či fyzická osoba) provozující prodejnu v obci s méně než 1 000 obyvateli nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Marek Dvořák, 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353, macurova.iveta@jmk.cz